Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.weblahko.skSystém WebĽahko ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.weblahko.skMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S WebĽahko ich môžete mať aj Vy.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

 

Členom SAWE sa môže stať fyzická, aj právnická osoba. Pre registráciu v združení je potrebné zaslať podpísanú prihlášku poštou na adresu:

Slovak Association for Working Equitation, Blažice 8, 044 16 Bohdanovce,

alebo e-mailom na: slovakworking.sawe@gmail.com a zaplatiť členský príspevok. Prihláška je k dispozícii na stiahnutie tu:      registrácia člena

 

 

Členský príspevok pre rok 2020 bol Členskou schôdzou stanovený na 20 EUR za kalendárny rok.

Členské príspevky zaslané po dátume 7.9.2019 budú pripísané ako členské za rok 2020.